IG อ้น - สราวุธ มาตรทอง | เวลาเดินทางไปที่ต่างๆ เราก็มักจะเจอมิตรภาพใหม่ๆ เคยมีชาวต่างชาติถามผมบ่อยๆว่า “ขอโทษนะ ... คุณเป็นคนชาติอะไร เพราะหน้าตาคุณมันไม่ระบุที่มามากๆ จนไอเดาไม่ได้เลย” 😆 และทุกครั้งผมก็จะตอบไปอย่างภูมิใจว่า “I am Thai ,I’m from Thailand. Nice to meet you. 🇹🇭 @varichsuit

เวลาเดินทางไปที่ต่างๆ เราก็มักจะเจอมิตรภาพใหม่ๆ เคยมีชาวต่างชาติถามผมบ่อยๆว่า “ขอโทษนะ ... คุณเป็นคนชาติอะไร เพราะหน้าตาคุณมันไม่ระบุที่มามากๆ จนไอเดาไม่ได้เลย” 😆 และทุกครั้งผมก็จะตอบไปอย่างภูมิใจว่า “I am Thai ,I’m from Thailand. Nice to meet you. 🇹🇭 @varichsuit

โพสต์เมื่อ
12 พ.ค. 62 - 18:29:16
ถูกใจ
979 คน
ความคิดเห็น
0 ข้อความ
คะแนน
0.00