IG เมย์ เฟื่องอารมย์ | เด็กป่วยไม่ได้ไปเรียนก็ต้องมาทบทวนการเรียนของคุณครูนะคะ .. Step1 เริ่มอ่านคำที่คุณครูให้มาได้แล้วนะคะ 👏🏻👏🏻👏🏻 ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะลูก แม่ไม่เร่งรีบ แต่ขอให้คุ้มค่าเทอม🤣🤣🤣 #mayukamnerdploy #มายู4ขวบ

เด็กป่วยไม่ได้ไปเรียนก็ต้องมาทบทวนการเรียนของคุณครูนะคะ .. Step1 เริ่มอ่านคำที่คุณครูให้มาได้แล้วนะคะ 👏🏻👏🏻👏🏻 ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะลูก แม่ไม่เร่งรีบ แต่ขอให้คุ้มค่าเทอม🤣🤣🤣 #mayukamnerdploy #มายู4ขวบ

โพสต์เมื่อ
11 ก.ย. 62 - 17:38:36
ถูกใจ
37,594 คน
ความคิดเห็น
156 ข้อความ
คะแนน
2.67