IG รถเมล์ - คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ | Higashi Chaya-gai is a beautifully preserved historical area of Kanazawa with many traditional wooden buildings. #kanazawa ย่านโรงน้ำชาฮิงาชิชายะ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามของเมืองคานาซาว่า มีอาคารไม้แบบดั้งเดิมเยอะมาก #คานาซาว่า #ย่านโรงน้ำชาฮิงาชิชายะ #แนะนำให้มา #เราชอบเมืองนี้

Higashi Chaya-gai is a beautifully preserved historical area of Kanazawa with many traditional wooden buildings. #kanazawa
ย่านโรงน้ำชาฮิงาชิชายะ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามของเมืองคานาซาว่า มีอาคารไม้แบบดั้งเดิมเยอะมาก #คานาซาว่า #ย่านโรงน้ำชาฮิงาชิชายะ
#แนะนำให้มา #เราชอบเมืองนี้

โพสต์เมื่อ
23 ต.ค. 62 - 08:31:47
ถูกใจ
9,246 คน
ความคิดเห็น
25 ข้อความ
คะแนน
2.41