IG แชมป์ - ชนาธิป โพธิ์ทองคำ | ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมานั่งแก้ไข แต่เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ ที่สำคัญตอนนี้ทั่วโลกต่างก็ตื่นตัวกับเรื่องมลภาวะจากพลาสติกกันอย่างจริงจัง  ผมเองรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ “Say Yes To Less Plastic!" ของชับบ์สามัคคีประกันภัย และดีใจที่เห็นพี่ๆเพื่อนๆ ชาวชับบ์ ร่วมแรงร่วมใจกันกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ มาเก็บขยะริมหาดชายเลนที่บางปู ผมเลยอยากถือโอกาสนี้ ชวนเพื่อนๆ มาช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก เริ่มที่ตัวเราก่อน อย่างเช่น หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพียง 1คน ที่ลดใช้ถุงพลาสติก 1 ใบ แล้วถ้าพวกเราทั้งประเทศไทยลดใช้ถุงพลาสติกไปพร้อมๆกัน เราก็คงช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกได้เยอะมาก ที่ผมออกมาเชิญชวนก็เพื่อตัวเราและลูกหลานของเราในอนาคต  มาช่วยกันนะครับ #ชับบ์สามัคคีประกันภัย #ChubbThailand #RegionalDayofService2019  #EducationAtHeart #SayYesToLessPlastic

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมานั่งแก้ไข แต่เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ ที่สำคัญตอนนี้ทั่วโลกต่างก็ตื่นตัวกับเรื่องมลภาวะจากพลาสติกกันอย่างจริงจัง  ผมเองรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ “Say Yes To Less Plastic!" ของชับบ์สามัคคีประกันภัย และดีใจที่เห็นพี่ๆเพื่อนๆ ชาวชับบ์ ร่วมแรงร่วมใจกันกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ มาเก็บขยะริมหาดชายเลนที่บางปู ผมเลยอยากถือโอกาสนี้ ชวนเพื่อนๆ มาช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก เริ่มที่ตัวเราก่อน อย่างเช่น หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพียง 1คน ที่ลดใช้ถุงพลาสติก 1 ใบ แล้วถ้าพวกเราทั้งประเทศไทยลดใช้ถุงพลาสติกไปพร้อมๆกัน เราก็คงช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกได้เยอะมาก ที่ผมออกมาเชิญชวนก็เพื่อตัวเราและลูกหลานของเราในอนาคต  มาช่วยกันนะครับ
#ชับบ์สามัคคีประกันภัย
#ChubbThailand #RegionalDayofService2019 
#EducationAtHeart
#SayYesToLessPlastic

โพสต์เมื่อ
8 พ.ย. 62 - 18:27:39
ถูกใจ
10,899 คน
ความคิดเห็น
30 ข้อความ
คะแนน
7.60