IG จิ๊บ - ปกฉัตร เทียมชัย | สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทย ไม่เพียงเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ด้านการแพทย์ แต่ยังทรงใช้พระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และ ความรัก ความสนพระทัยในการออกแบบทุ่มเทพระวรกายของพระองค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบของตน อีกทั้งยังทรงต้องการให้ผลงานการออกแบบเกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จึงมีพระดำริให้ก่อตั้ง บรษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด เพื่อผลิตสินค้าออกแบบด้วยพระองค์เอง ได้แก่ อัญมณีแบบต่างๆ เช่น สร้อยคอ ต่างหู และ เข็มกลัด ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร ผ้าพันคอจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ รวมไปถึงน้ำหอมจากกุหลาบมอญที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการผลิตอย่างมีคุณภาพสูง จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า CM 1957 เพื่อหารายได้สมทบทุนในมูลนิธิในพระอุปถัมท์ ได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ มูลนิธิทิพย์พิมาน เพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมท์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมไปถึงจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการรักษาให้เกิดประโชยน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ CM 1957 “Maithong Collection” ที่ได้รับแรงบันดาลพระทัยจากสุนัขทรงเลี้ยง “คุณ ไหมทอง” สายพันธ์อลาสกัน มาลามิวท์ อายุ 4 ปี ด้วยความน่ารัก อุปนิสัยร่าเริง และขี้เล่นของคุณไหมทอง ทรงต้องการส่งต่อความผูกพัน น่ารัก สดใส มอบเป็นของขวัญในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จึงทรงมีพระดำริในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของคุณไหมทอง สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋า นาฬิกา หมวก เสื้อ แก้วน้ำ และพวงกุญแจ เป็นต้น โดยมีศิลปิน-ดาราจิตกุศล อาทิเช่น โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ , จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย มาร่วมประชาสัมพันธ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CM 1957 “Maithong Collection” และถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ในหลายๆรูปแบบ ที่งานจำหน่ายสินค้า “Maithong Collection” ณ ลานชั้น 1 Indoor Area ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสวิลล์ ระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

advertisement

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทย ไม่เพียงเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ด้านการแพทย์ แต่ยังทรงใช้พระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และ ความรัก ความสนพระทัยในการออกแบบทุ่มเทพระวรกายของพระองค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบของตน อีกทั้งยังทรงต้องการให้ผลงานการออกแบบเกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จึงมีพระดำริให้ก่อตั้ง บรษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด เพื่อผลิตสินค้าออกแบบด้วยพระองค์เอง ได้แก่ อัญมณีแบบต่างๆ เช่น สร้อยคอ ต่างหู และ เข็มกลัด ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร ผ้าพันคอจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ รวมไปถึงน้ำหอมจากกุหลาบมอญที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการผลิตอย่างมีคุณภาพสูง จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า CM 1957 เพื่อหารายได้สมทบทุนในมูลนิธิในพระอุปถัมท์ ได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ มูลนิธิทิพย์พิมาน เพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมท์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมไปถึงจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการรักษาให้เกิดประโชยน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ CM 1957 “Maithong Collection” ที่ได้รับแรงบันดาลพระทัยจากสุนัขทรงเลี้ยง “คุณ ไหมทอง” สายพันธ์อลาสกัน มาลามิวท์ อายุ 4 ปี ด้วยความน่ารัก อุปนิสัยร่าเริง และขี้เล่นของคุณไหมทอง ทรงต้องการส่งต่อความผูกพัน น่ารัก สดใส มอบเป็นของขวัญในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จึงทรงมีพระดำริในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของคุณไหมทอง สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋า นาฬิกา หมวก เสื้อ แก้วน้ำ และพวงกุญแจ เป็นต้น โดยมีศิลปิน-ดาราจิตกุศล อาทิเช่น โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ , จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย มาร่วมประชาสัมพันธ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CM 1957 “Maithong Collection” และถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ในหลายๆรูปแบบ ที่งานจำหน่ายสินค้า “Maithong Collection” ณ ลานชั้น 1 Indoor Area ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสวิลล์ ระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โพสต์เมื่อ
19 ธ.ค. 62 - 19:50:52
ถูกใจ
1,423 คน
ความคิดเห็น
1 ข้อความ
คะแนน
0.23
@toon_vaspa 🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️