IG ขุน - ชานนท์ อักขระชาตะ | สงสัยจะ #stayhome มากไปช่างแอร์ไนตำนานจึงคิดถึง สรุป ..... ต้องรื้อฝ้าเปลี่ยนท่อแอร์ 🙄 สร้างงานสร้างอาชีพเก่ง 😭

สงสัยจะ #stayhome มากไปช่างแอร์ไนตำนานจึงคิดถึง สรุป ..... ต้องรื้อฝ้าเปลี่ยนท่อแอร์ 🙄 สร้างงานสร้างอาชีพเก่ง 😭

โพสต์เมื่อ
21 พ.ค. 63 - 10:00:15
ถูกใจ
2,344 คน
ความคิดเห็น
5 ข้อความ
คะแนน
1.66