IG นุ้ย - สุจิรา อรุณพิพัฒน์ | อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะ 🙏🏻วันนี้ได้มีโอกาส ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และ หล่อพระเกศ พระพุทธมหิดลปัญญาญาณ อันเป็นพระพุทธรูปโบราณทรงเครื่องแบบกษัตริย์ หงายพระหัตถ์ในลักษณะของปางฉันสมอ ผู้ศรัทธาบูชาจะนำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุข และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 🙏🏻 #อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะ 🙏🏻วันนี้ได้มีโอกาส ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และ หล่อพระเกศ พระพุทธมหิดลปัญญาญาณ อันเป็นพระพุทธรูปโบราณทรงเครื่องแบบกษัตริย์ หงายพระหัตถ์ในลักษณะของปางฉันสมอ ผู้ศรัทธาบูชาจะนำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุข และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 🙏🏻 #อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

โพสต์เมื่อ
21 พ.ย. 63 - 18:00:54
ถูกใจ
3,386 คน
ความคิดเห็น
199 ข้อความ
คะแนน
24.79