IG กัน - นภัทร อินทร์ใจเอื้อ | “ข้อมูลสถิติ” เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมและทุกคนมากๆ นะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆ เลย อย่างน้องๆ วัยเรียนก็สามารถเอาข้อมูลสถานศึกษามาใช้ตัดสินใจเลือกที่เรียนต่อได้ • ข้อมูลสถิติยังเป็นกุญแจสำคัญที่หน่วยงานรัฐใช้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ • ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุณมาดี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินั่นเองครับ • ผมเลยอยากขอเชิญชวนทุกๆ คน มาช่วยกันให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริงกับคุณมาดี ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกันนะครับ 😊 #มาช่วยกันนะ #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #ร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

“ข้อมูลสถิติ” เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมและทุกคนมากๆ นะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆ เลย อย่างน้องๆ วัยเรียนก็สามารถเอาข้อมูลสถานศึกษามาใช้ตัดสินใจเลือกที่เรียนต่อได้
• ข้อมูลสถิติยังเป็นกุญแจสำคัญที่หน่วยงานรัฐใช้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ
• ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุณมาดี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินั่นเองครับ
• ผมเลยอยากขอเชิญชวนทุกๆ คน มาช่วยกันให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริงกับคุณมาดี
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกันนะครับ 😊

#มาช่วยกันนะ #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #ร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โพสต์เมื่อ
23 ม.ค. 64 - 18:00:48
ถูกใจ
15,112 คน
ความคิดเห็น
130 ข้อความ
คะแนน
6.61