IG นัท - มีเรีย เบนเนเดดตี้ | “วีรักพี่มาก แต่วีก็เกลียดคนที่หักหลังวีมากเหมือนกัน” 💔 ถึงวีจะร้ายแต่วีก็มีหัวใจนะคะ💔 #นาบีฉันจะไม่รักเธอ #NabiMyStepDarling​ #MyriaBenedetti​ #NatMyria​ #นัทมีเรีย #GMMTV #GMM25 #ทีมน้าวี #น้าวีฉันจะรักเธอ

“วีรักพี่มาก แต่วีก็เกลียดคนที่หักหลังวีมากเหมือนกัน” 💔

ถึงวีจะร้ายแต่วีก็มีหัวใจนะคะ💔

#นาบีฉันจะไม่รักเธอ #NabiMyStepDarling​ #MyriaBenedetti​ #NatMyria​ #นัทมีเรีย #GMMTV #GMM25 #ทีมน้าวี #น้าวีฉันจะรักเธอ

โพสต์เมื่อ
7 เม.ย. 64 - 16:40:29
ถูกใจ
2,387 คน
ความคิดเห็น
67 ข้อความ
คะแนน
4.98