IG เบิ้ล ปทุมราช | ถ้าเราอยากมีงาน = งานก็อยากมีเรา  ถ้าเราศรัทธาในงาน = งานก็ศรัทธาเรา อย่าบ่นว่าสังคมน่าเบื่อ - ถ้าชีวิตที่เหลือยังต้องอยู่กับคน อย่าใช้คำว่าปลง - ถ้าตัวเรายังคงดิ้นรน “ งานบางงานโอกาสบางโอกาส บางครั้งมันก็ผิดพลาดจากปากและความคิดของเราเอง คุณบ่นว่าท้อ บ่นว่าเหนื่อย บ่นว่าไม่อยากทำ คุณอยากพัก พองานเราไม่มีจริงๆเราก็รู้สึกต้องการมัน “ แต่ถ้าหากเรามีงานจงอย่าทำมันเพราะเป็นหน้าที่ จงศรัทธาในงานและโฟกัสทำมันให้ดี “ ถ้าเรามีเงินและรวยแล้วไม่ต้องการความสำเร็จ เราก็สามารถอยู่ได้ด้วยความคิดของเราเอง” แต่จะมีซักกี่คนที่รับรู้ได้ว่าความสำเร็จแม้แต่เงินมหาศาลก็ซื้อมันมาไม่ได้” จงรีบทำรีบคว้าถ้ายังทำได้และมีโอกาสที่จะทำ ศรัทธาให้รอด ต่อยอดให้รวย .. เป็นกำลังใจ 🤍✍🏻 “ เบิ้ล ปทุมราช 

ถ้าเราอยากมีงาน = งานก็อยากมีเรา

ถ้าเราศรัทธาในงาน = งานก็ศรัทธาเรา

อย่าบ่นว่าสังคมน่าเบื่อ - ถ้าชีวิตที่เหลือยังต้องอยู่กับคน

อย่าใช้คำว่าปลง - ถ้าตัวเรายังคงดิ้นรน “

งานบางงานโอกาสบางโอกาส บางครั้งมันก็ผิดพลาดจากปากและความคิดของเราเอง
คุณบ่นว่าท้อ บ่นว่าเหนื่อย บ่นว่าไม่อยากทำ คุณอยากพัก

พองานเราไม่มีจริงๆเราก็รู้สึกต้องการมัน “

แต่ถ้าหากเรามีงานจงอย่าทำมันเพราะเป็นหน้าที่

จงศรัทธาในงานและโฟกัสทำมันให้ดี “

ถ้าเรามีเงินและรวยแล้วไม่ต้องการความสำเร็จ

เราก็สามารถอยู่ได้ด้วยความคิดของเราเอง”

แต่จะมีซักกี่คนที่รับรู้ได้ว่าความสำเร็จแม้แต่เงินมหาศาลก็ซื้อมันมาไม่ได้”

จงรีบทำรีบคว้าถ้ายังทำได้และมีโอกาสที่จะทำ

ศรัทธาให้รอด ต่อยอดให้รวย .. เป็นกำลังใจ 🤍✍🏻

“ เบิ้ล ปทุมราช


โพสต์เมื่อ
8 เม.ย. 64 - 11:01:35
ถูกใจ
6,168 คน
ความคิดเห็น
26 ข้อความ
คะแนน
1.80