IG ปาน - ธนพร แวกประยูร

@parnthanaporn
ติดต่องาน คุณป๊อป 084-499-3665
รูป/คลิป
5,124
follower
146,082
following
457
 • มีเพื่อนใหม่อีกละ ตัวน้อยน่ารัก แต่...เธอไปโตที่อื่นได้มั๊ย เลื้อยไปในป่าเถอะ โอ่โถงกว่าหน้าบ้านเรามากเลย เชื่อเราสิ😅
  11h
  6    344
 • ทุบกับทุกข์เห็นธรรม🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ
  1d
  2    483
 • เมื่อหลานสาวโตขนาดนี้แล้ว คุณพระ น้าก็แก่สิ #หลานจีน
  1d
  2    325
 • 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ
  2d
  5    664
 • นี่คือ ตอนตีสี่ครึ่ง สว่างโล่เลย
  3d
  1    532
 • เพราะการโทษตัวเองกับการเห็นตัวเอง ให้ผลต่างกันมาก สำรวจตัวเราให้ดี ด้วยใจที่กล้าหาญ ยอมรับความจริง ว่า ที่บอกว่าโทษตัวเองนั้น เราสำนึกผิดจริงมั๊ย หรือเป็นเพียงหาทางออกให้ตัวเราพ้นผิดจะได้ไม่ต้องแก้ไข ยอมให้ใจมันปลิ้นป้อนดีดดิ้น เอาตัวรอดต่อไป นั่นเท่ากับใจไม่ตรง ใจไม่ตรงทำอะไรๆมันก็ไม่ตรง 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ
  3d
  3    777
 • นี่แหละ.... นิสัยของ.. พ่อแน้ม... เล่นใหญ่ตลอด จากแมวป่า สู่ แมวมาเฟียครองกุฏิ😅
  3d
  35    1,071
 • มีแต่แมว ตัวนีล้ำมาก ปีนขึ้นหัวเลย
  3d
  7    754
 • เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวกับ ปาน - ธนพร แวกประยูร

 • 🙏🙏🙏
  4d
  26    1,312
 • กราบระลึกคุณแห่งพระพุทธองค์ ณ ภูผาธรรม 🙏🙏🙏
  4d
  28    1,214
 • 🌼พระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา แนะมี "ปิยวาจา"
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2562 ความว่า
  ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพึงระลึกถึงและกระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ 🔹เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปวัตนสูตรเป็นพระปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ กระทั่งมีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม ขอประทานอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา จึงบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 🔸ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงการปฏิเสธส่วนที่สุดโต่งสองทาง คือการประกอบตัวให้พัวพันด้วยกามสุขทั้งหลายทางหนึ่งและการฝืนตนให้ได้รับความทุกข์มรมานอีกทางหนึ่ง พร้อมกำหนดแนวทางดำเนินชีวิต โดยทางสายกลาง แสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์ 8 🔹ในอริยอัฏฐังคิกมรรคดังกล่าวนั้น มีข้อปฏิบัติสำคัญเพื่อความพ้นทุกข์ประการหนึ่ง ซึ่งเราทั้งหลายพึงพินิจพิจารณาให้ถ้วนถี่ พร้อมน้อมนำมาเป็นวิถีปฏิบัติประจำชีวิตได้แก่ "สัมมาวาจา" ที่แปลว่า การเจรจาชอบ

  ในสังคมที่มีบุคคลหลายหมู่คณะอยู่ร่วมกัน มีผู้คนเจรจาติดต่อกันผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอันรวดเร็วและง่ายดายขึ้นนั้นย่อมทำให้ "วจีทุจริต" หรือการประพฤติชั่วทางวาจาปรากฏขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ คำเท็จ คำหยาบ คำส่อเสียดและคำเพ้อจ้อเหลวไหล ล้วนเป็นตันเหตุใหญ่ของความวิวาทบาดหมาง ความขุ่นเคืองและความคลางแคลงใจกัน 💎เพราะฉะนั้นจึงขอสาธุชนทุกท่าน อาศัยดิถีอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่มาบรรจบถึงเป็นโอกาสทบทวนจิตใจและตั้งปณิธานวจะดำเนินชีวิตด้วย "ปิยวาจา" พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมประเทศชาติสืบไป 🍂ขออานุภาพแห่งคุณความดีที่ท่านทั้งหลายร่วมกันบำเพ็ญ จงเป็นเครื่องกางกั้นสรรพพิบัติภัย อันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวฉาน ขอคุณธรรมประจำใจสาธุชน จงดลบันดาลความสมัครสมานสามัคคีให้บังเกิดในบ้านเมืองไทย เพื่อความร่มเย็นสถาพรภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุธศาสนาสืบไป ตลอดกาลนาน เทอญ

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  4d
  10    509
 • 🙏🙏🙏 เสร็จสิ้นพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ยุคทวารวดี ราบรื่น ร่มเย็น ปิติ อบอุ่นด้วยกระแสแห่งธรรม 🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นที ผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมและปณิธานที่จะช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์ 🙏 ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญกันเข้ามาค่ะ
  4d
  70    1,266
 • เด็กๆมาช่วยกัน น้องบอกว่าเพิ่งเคยหัดพับดอกบัว น้องๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ เด็กๆมีการศึกษาดี ฐานะดี พรุ่งนี้งานหล่อพระที่ภูผาธรรม พวกเค้ามาร่วมบุญ มาทำประโยชน์ มาฝึกตัวเอง มาเรียนรู้วิชาชีวิต วิชาใจ น้องๆพับออกมาได้สวยทีเดียว สาธุกับพวกเค้าค่ะ
  5d
  18    1,085
 • สร้อยเส้นนี้แม่ให้มาตั้งแต่เด็ก เก็บมา 30 ปี ตอนนี้โอกาสเหมาะที่จะสละของรักนี้ เพื่อร่วมหล่อพระประธานสูง 3.39 เมตร ศิลปะยุคทวารวดี ประดิษฐาน ณ ภูผาธรรม ขอให้บุญจากการสละสร้อยเส้นนี้ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ สำเร็จแด่แม่ ผู้ให้สร้อยนี้ด้วยใจบริสุทธิ์ เพื่อนำไปร่วมสร้างสิ่งบริสุทธิ์ ขอบุญบริสุทธิ์บังเกิดแด่ทุกท่านด้วยค่ะ 🙏🙏🙏. และหากท่านใดสนใจอยากร่วมบุญหล่อพระประธานองค์นี้ด้วยกัน ขอเรียนเชิญ ตามข้อมูลด้านล่างนี้นะคะ ขออนุโมทนาค่ะ 🙏 แจ้งเลขที่บัญชีโอนเงินทำบุญ งานวันหล่อเศียรพระ ที่สถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม วันอังคารที่ 16 กค. นี้ครับ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแสออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี วุฒิชัย สุจีรโยธิน
  เลขที่บัญชี 007-243569-7

  เมื่อโอนแล้วสามารถ แจ้งชื่อ-นามสกุล ได้ใน line กลุ่มครับ

  หรือติดต่อแจ้งที่ Line ผมครับ
  ติดต่อสอบถาม วุฒิชัย (แบงค์) 0953591456
  5d
  263    6,501
 • ปัจจุบัน🙏🙏🙏 กราบอาจารย์นทีค่ะ
  6d
  8    554
 • 🙏🙏🙏
  6d
  10    593
 • บทความดังตฤณ 🙏 สิ่งที่คุณเห็นมาตลอด
  คือร่างกายนี้เกิดมา
  และค่อยๆโตขึ้น
  ไปเจอคนโน้นคนนี้
  หรือคนโน้นคนนี้
  เข้ามากระทบหูตาเนื้อตัวคุณ

  แต่ข้อเท็จจริง
  คือ ยังมีสิ่งที่คุณมองไม่เห็น
  เช่น มีกรรมหลายอย่าง
  เกิดขึ้นก่อนกายนี้ ความเป็นกายนี้
  กำลังเสวยผลบางอย่าง
  ที่เคยทำไว้กับคนอื่น
  บางทีก็อาจจะหลายชาติในอดีต
  แต่บางทีอาจแค่หลายปีที่ผ่านมานี่เอง
  ทว่าวันนี้หลงลืมไปหมดแล้ว
  และความหลงลืมก็ทำให้สำคัญผิด
  คิดไปว่าเนื้อตัวนี้ไม่ได้ทำผิดอะไร
  ไม่สมควรโดนใครทำให้เป็นทุกข์บ้างเลย

  ต่อเมื่อเจริญสติ
  จนสติคมกล้าพอ
  ที่จะเห็นทั้งชีวิตเป็นนิมิตกรรม
  จึงค่อยทราบว่ากายนี้คือตัวตั้ง
  เป็นเส้นทางรับกรรมที่เคยก่อไว้
  ยิ่งเจอคน
  แล้วยิ่งเป็นทุกข์มาก
  นั่นแปลว่าเคยทำไว้กับคนอื่นมาก
  แต่ถ้ายิ่งเจอคน
  แล้วยิ่งเป็นสุขขึ้นทุกที
  ก็แปลว่าเคยดีกับคนอื่นมาไม่น้อย

  ยิ่งทำบาปมากขึ้นเท่าไร
  บาปยิ่งปิดบังไม่อยากให้เชื่อ
  เรื่องผลกรรมมากขึ้นเท่านั้น
  ขนาดกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้
  ให้คนเดือดร้อน
  หรือจงใจให้เขาเป็นทุกข์หนักอยู่แท้ๆ
  ยังรู้สึกว่าควรโดนแล้ว ไม่เป็นไร
  แต่พอตัวเองโดนบ้าง ยังของขึ้น
  รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
  ต้องร้องหาความเป็นธรรมให้ตนเอง

  ถ้าเจริญสติจนรู้จริงว่า
  กายนี้คือเส้นทางรับกรรม
  กายนี้คือเส้นทางก่อกรรม
  และใจนี้คือผู้ตัดสินใจเลือกกรรม
  คุณจะไม่อยากผูกเวรกับใคร
  อยากอภัยให้ทุกคน
  อยากให้ทุกคนเป็นสุขๆ
  อยู่ในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน

  การสวดแผ่เมตตามีเนื้อหาประมาณนี้
  เป็นทิศทางให้ชีวิตดำเนินไปตามนี้
  แต่ที่เหลือ คือ ใครทำได้หรือไม่ได้
  ขึ้นอยู่กับใครคิด ขึ้นอยู่กับใครเห็น
  ยิ่งคิดจริง ยิ่งทำจริง ก็ยิ่งเห็นจริงว่า
  ถ้าปลอดเวร
  ถ้าตั้งใจทำให้คนอื่นเป็นสุขมาก
  กายนี้ก็ยิ่งพาไปเจอคนดีๆมาก
  หรือยิ่งมีคนดีๆเข้ามาทำให้เป็นสุขมาก
  เกมกรรมมีหลักง่ายๆอยู่แค่นี้! #ดังตฤณ
  1w
  11    1,214
 • เสียงในความเงียบ ส่วนหนึ่งในการซ้อมวันนี้ น้องๆที่บกพร่องทางการได้ยิน กำลังตั้งใจสื่อสารผ่านภาษามือค่ะการทำงานของเรื่องนี้ไม่ง่ายเลย น้องจะสามารถได้ยินเสียงเพียงเบาๆเท่านั้นด้วยเครื่องช่วยฟัง เค้าใช้การรับรู้จากการสั่นสะเทือนช่วย ชื่นชมน้องๆมากๆ และชื่นชมคนทำงานทุกท่าน รวมถึงครูสอนน้องทีต้องเป็นตัวกลางในการสื่อสาร อยากให้ได้ชมค่ะ ว่า คนที่บกพร่องทางการได้ยินนั้น จะสามารถแสดงละครเพลงได้อย่างไร นี่แค่นั่งดูซ้อมก็น้ำตาซึมเลย มาให้กำลังใจน้อง และร่วมทำบุญเพื่อให้โอกาสกับเด็กๆได้มีโอกาสได้ยินนะคะ 🙏😊
  1w
  8    939
 • 🙏🙏🙏 ยิ่งสร้างยิ่งซ้อน
  1w
  8    740
 • ซื้อบัตรได้ที่ 7/11 ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะ🙏😊
  1w
  0    269
 • ใครแข็งแรง เชิญนะคะ🙏😊
  1w
  0    459
 • 🙏🙏🙏 กราบพระอาจารย์สุชาตค่ะ ใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหา"

  กิเลสมันไม่ได้ตายจากการฟังเทศน์ฟังธรรม หรือจากการอ่านหนังสือ เพราะพอเราฟังปั๊บเดี๋ยวเราก็ลืมแล้ว ฟังตอนนี้เข้าใจ เดี๋ยวพอไปเห็นขนมนมเนยก็ลืมแล้ว กิเลสมันก็เข้ามาดึงใจไปหาสิ่งต่างๆ ต้องปฏิบัติต้องฝืนต้องหยุดมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วก็กิเลสมันตายมันเป็นสุขอย่างไรอย่างตอนนี้ฟังอย่างเดียวมันไม่รู้เพราะกิเลสมันไม่ได้ออกมาเพ่นพ่านมันไม่มาแสดงตัวเราจึงไม่เห็นโทษของมัน

  ขอให้เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามขั้นตอน ท่านสอนให้ทำทานก่อนให้รักษาศีล รักษาศีลห้าไปก่อน รักษาศีลห้าได้แล้วก็ขยับไปรักษาศีลแปด รักษาศีลแปดได้แล้วก็ไปอยู่วัด ไปอยู่ที่สงบ ไปเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วก็สามารถจะใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆ ได้ มันเป็นขั้นเป็นตอน ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้ว เวลาเราทำไม่ถูก ท่านก็จะได้บอกเรา สอนเรา เตือนเรา ห้ามเรา ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จะถูกกิเลสหลอกให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูก แทนที่จะทำลายกิเลสกลับมาทำลายธรรม คือการปฏิบัติที่ถูกต้อง กิเลสมันก็จะหลอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งใช้ปัญญาได้เลย ปัญญาสำคัญมากกว่าสมาธิ แต่คนไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกต้องคนปฏิบัติถึงจะรู้ว่า สมาธิสำคัญมากกว่าปัญญาอย่างไร ก็เหมือนกับเราจะไปฆ่าวัวฆ่าควายในคอก ต้องวิ่งไล่ฆ่ามัน กับการจับมันมามัดไว้ก่อน อันไหนมันจะง่ายกว่ากัน จับมันมามัดไว้ก่อน มัดมือมัดเท้ามันไว้ แล้วเอามีดมาฆ่ามัน มันง่ายกว่า ถ้าไม่มัดมือมัดเท้ามันก็วิ่งหนีสิ พอเราจะไปฆ่ามัน มันก็วิ่งหนี วิ่งไล่ไม่ทัน มันเร็วกว่าเรา

  พวกที่ใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมาธินี่ เป็นคนที่ถ้ารู้ก็รู้ด้วยการคิด ไม่ใช่รู้ด้วยความจริง คิดว่าบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วบรรลุถึงขั้นนี้แล้ว ก็คิดไปเองกิเลสยังไม่ได้ตายแม่สักตัวเดียว กิเลสมันกลับมีเพิ่มมากขึ้น ก็คือกิเลสความเห็นผิดความหลงเพิ่มมากขึ้นความหลงว่าตัวเองบรรลุแล้ว แล้วทีนี้ก็ไม่ปฏิบัติแล้ว ไม่ฆ่ากิเลสก็เอาไปรับใช้กิเลส กิเลสก็หลอกให้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์ล่ะ ไปสั่งไปสอนคนอื่น ก็จะได้หารายได้เอามารับใช้กิเลส มีรายได้ก็เอาไปรับใช้กิเลสตามที่กิเลสต้องการ กิเลสมันก็ให้ไปเที่ยว ไปหารูป เสียง กลิ่น รส.
  สนทนาธรรมบนเขา
  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
  วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี
  ณ จุลศาลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน
  1w
  15    780
 • 🙏🙏🙏
  1w
  9    625
 • ทำผิดง่ะ😪
  1w
  20    762
 • ❤️เปิดจองบัตรแล้ว ‼️แค่ 1 รอบเท่านั้นคะ
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ วชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย จัดการแสดงละครเวที เรื่อง “เสียง...ในความเงียบ” เดอะ มิวสิคัล ในวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ ณ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมีนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ร่วมกับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และเหล่าดาราศิลปิน-นักแสดงมากมายอาทิ ปาน ธนพร, นีโน่ เมทนี, หนูเล็ก ก่อนบ่าย พร้อมนักร้องรับเชิญ แพนเค้ก เขมนิจ,ปั้นจั่น ปรมะ,สนยุกต์ ส่งไพศาล,ป๊อด โมเดิร์นด๊อก,ปุ๊ อัญชลี ที่จะมาร่วมกันบอกต่อสิ่งเหล่านี้ ผ่านการแสดงละครเวที โดยรายได้จากการจัดแสดงละครเวที สมทบทุนผ่าตัดประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่โทร. 095-228-2435 บัตรราคา 2,000 / 1,500 / 1,000 และ 500บาท โดยเริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.62 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการสมทบทุนสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ “โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ” ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาราชวัตร หมายเลขบัญชี 146-4-15091-9
  1w
  3    359
 • กราบพระคุณย่าจันดี โลหิตดี หญิงผู้บรรลุธรรม น้องสาวแท้ๆในองค์หลวงตาพระมหาบัว 🙏🙏🙏 “หลายคนคิดว่า ความรักคือสิ่งที่ดีที่สุด ควรมอบให้กัน มีให้กันและกัน แต่ทุกคนหารู้ไม่ว่า ความรัก คือ สิ่งที่เลวร้ายที่สุด

  เพราะความรักทำให้คนแทบจะทุกคน ทำอะไรก็ได้เพื่อคนที่เรารักแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เลวทราม สกปรกโหดร้ายขนาดไหน

  ความสกปรกโหดร้ายมันน้อยไปสำหรับคนที่เรารัก

  แต่ถ้าทุกหัวใจจะเปลี่ยนจากรักมาเป็นสงสาร เมตตา ผู้อื่นที่ไม่ใช่คนที่เรารัก ให้ใจของเรากับผู้อยู่ใกล้-ไกล

  มองไปกว้างๆ หยิบยื่นความสงสารจากใจให้เขาบ้าง ลองทำดูสักครั้ง แล้วหันกลับมาดู ถามหัวใจของเราเองว่าจริงไหม

  ภัยที่ร้ายกาจที่สุดคือ รัก เมื่อไม่มีรัก ความลำเอียงก็ไม่เกิดขึ้น ความเป็นธรรมที่ทุกคนใฝ่หาจะเบ่งบานแทนไฟแห่งภัยร้าย คือ รัก”
  คุณแม่จันดี โลหิตดี
  2w
  102    6,877
 • กราบแม่ชีแก้ว หญิงผู้บรรลุธรรม🙏🙏🙏
  2w
  15    959
 • มาเยี่ยมมาโนด หล่อฉุดๆค่ะ😊😊😊
  2w
  6    385
 • ท่าทีของมาโนด เมื่อมีของกิน
  2w
  5    564
 • ที่สุด🙏🙏🙏 กราบหลวงตาค่ะ
  2w
  6    505
 • กลางวันนี้ หากขี้เกียจฝ่ารถติดออกไปทานข้างนอก สั่งเลยค่ะ ข้อมูลตามภาพค่ะ โทรเล๊ยยยย😁
  2w
  3    330