IG ปาน - ธนพร แวกประยูร

@parnthanaporn
ติดต่องาน คุณป๊อป 084-499-3665
รูป/คลิป
5,425
follower
147,697
following
467
 • เราก็จะรักกันในงานบุญ อยู่ข้างนอกก็ทะเลาะกันตลอด อนุโมทนาครับพัด🙏🙏🙏
  3h
  3    341
 • มั่นคงในธรรม 150 ปี ชาตกาล องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  7h
  14    533
 • เนื่องในวาระ 150 ปีชาตกาล พระป่าสายกรรมฐานได้เมตตาเดินทางมายังวัดปทุมวนาราม เพื่อให้สาธุชนได้ใส่บาตร ถวายจังหัน และฟังธรรม นับเป็นบุญยิ่งสำหรับ ชาวพุทธอย่างเรา 🙏🙏🙏 กราบครูบาอาจารย์ทุกองค์ ความงดงามในธรรมเนียมปฏิบัติ ที่สืบสอนกันมา เป็นปฏิปทาที่น่านำมาปฏิบัติตาม เพื่อลดละกิเลส อัตตาตัวตน กราบ กราบ กราบ
  1d
  35    774
 • : “ก้มกราบหมดใจ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”
  ...
  “มั่นคงในธรรม (Be Steadfast in Dhamma)”
  คือธรรมคีตาบทหนึ่ง
  ในวาระเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
  สะท้อนถึงฉากชีวิตของเด็กหนุ่มชาวอุบลราชธานี
  นามว่า “มั่น แก่นแก้ว”
  ที่ได้บวชเรียนและตั้งใจศึกษา
  ปฏิบัติศึกษาตามพระธรรมวินัย
  ด้วยหัวใจ “มั่นคงในธรรม”
  จนกลายเป็นพระมหาเถระที่โลกยกย่อง
  ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
  และนี่คือฉากชีวิตช่วงหนึ่ง
  ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  ที่อนุชนคนรุ่นใหม่ จะได้ศึกษาและติดตาม
  ...
  ถ่ายทอดธรรมคีตาโดย ปาน ธนพร,
  เบิ้ล ปทุมราช, และ เต๋า ภูศิลป์
  กวีนิพนธ์โดย ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
  ประพันธ์กลอนลำโดย จิรภัทร เหล่า
  ทำนองโดย จิรายุส สุขเกษม
  เรียบเรียงโดย เจษฎา สุขทรามร
  ออกแบบฟอนท์โดย นุกูล คำเลิศ
  ออกแบบปกโดย สุพิชาน โรจน์วณิชย์
  ...
  รับชม Official MV มั่นคงในธรรม
  (Be Steadfast in Dhamma)
  ได้ที่ https://youtu.be/BsgAG1nAvhE
  ...
  ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติม
  ของศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย
  ภายใต้การดูแลของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย
  วัดปทุมวนาราม ได้ทุกช่องทาง
  Page: Bualoyteamwork
  Instagram: @bualoyteamwork
  Line Official: @bualoyteamwork
  Subscribe ที่ Youtube Channel: Bua Loy
  ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์
  ศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย
  โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9569 และ 080-536-6996
  2d
  2    242
 • : “มั่นคงในธรรม" คือธรรมคีตาบทหนึ่ง
  ในวาระเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
  สะท้อนถึงฉากชีวิตของเด็กหนุ่มชาวอุบลราชธานี
  นามว่า “มั่น แก่นแก้ว”
  ที่ได้บวชเรียนและตั้งใจศึกษา
  ปฏิบัติศึกษาตามพระธรรมวินัย
  ด้วยหัวใจ “มั่นคงในธรรม”
  จนกลายเป็นพระมหาเถระที่โลกยกย่อง
  ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
  และนี่คือฉากชีวิตช่วงหนึ่ง
  ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  ที่อนุชนคนรุ่นใหม่ จะได้ศึกษาและติดตาม
  ...
  ถ่ายทอดธรรมคีตาโดย ปาน ธนพร ,
  เบิ้ล ปทุมราช , เต๋า ภูศิลป์
  กวีนิพนธ์โดย ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
  ประพันธ์กลอนลำโดย จิรภัทร เหล่า
  ทำนองโดย จิรายุส สุขเกษม
  เรียบเรียงโดย เจษฎา สุขทรามร
  ออกแบบฟอนท์โดย นุกูล คำเลิศ
  ออกแบบปกโดย สุพิชาน โรจน์วณิชย์
  ...
  รับชม Teaser มั่นคงในธรรมที่
  https://youtu.be/NfCKkpeSaQ0
  ...
  ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติม
  ของศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย
  ภายใต้การดูแลของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย
  วัดปทุมวนาราม
  ได้ทุกช่องทาง
  Page: Bualoyteamwork
  Instagram: @bualoyteamwork
  Line Official: @bualoyteamwork
  Subscribe ที่ Youtube Channel: Bua Loy
  ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย
  โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9569 และ 080-536-6996
  3d
  9    595
 • 🙏🙏🙏
  3d
  21    778
 • : ขอเชิญทุกท่านสดับตรับฟัง
  Official MV "สู้โสตาย" ถ่ายทอดโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
  ผ่านธรรมคีตาที่ถูกจัดสร้างขึ้น เนื่องในวาระ
  เฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
  ที่จะสะท้อนถึงฉากชีวิตและหัวใจอันเด็ดเดี่ยว
  ที่ปฏิบัติอย่างแลกเป็นแลกตาย เพื่อธรรมแห่งการหลุดพ้น
  ของพระมหาเถระผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
  ให้เป็นบุุคลคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
  จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
  แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
  ประจำวาระปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
  .........
  กวีนิพนธ์ : ฐิตวํโส วัดปทุมวนาราม
  ทำนอง : จิรายุส สุขเกษม และ วงศิษย์มาวิตต์
  เรียบเรียง : เจษฏา สุขทรามร
  ขับร้อง : ปาน ธนพร
  ...
  รับชม Official MV ได้ที่
  https://youtu.be/sjYwWb90pkU
  ...
  ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมของศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย
  ภายใต้การดูแลของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
  ได้ทุกช่องทาง
  Page: Bualoyteamwork
  Instagram: @bualoyteamwork
  Line Official: @bualoyteamwork
  Subscribe ที่ Youtube Channel: Bua Loy
  ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย
  โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9569 และ 080-536-6996
  4d
  12    262
 • น้อมกราบองค์หลวงปู่ค่ะ🙏🙏🙏
  4d
  12    515
 • เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวกับ ปาน - ธนพร แวกประยูร

 • 🙏🙏🙏
  หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ได้ละสังขารอย่างสงบแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๕๕ น. ณ กุฏิวัดดอยธรรมเจดีย์ สิริอายุ ๙๑ปี พรรษา ๖๙

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
  มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
  มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

  ขอน้อมกราบขอขมาลาโทษ ด้วยกายวาจาใจ ที่ทำผิดพลาดล่วงเกินต่อองค์พระมหาเถระหลวงปู่แบน ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอหลวงปู่โปรดเมตตางดโทษด้วยเทอญ

  ขอนอบน้อมกราบสักการะด้วยเศียรเกล้าครับ
  4d
  27    698
 • ขอน้อมกราบลาองค์หลวงปู่แบน น้อมส่งหลวงปู่สู่แดนอันพ้นทุกข์ และขอน้อมนำคำสอนหลวงปู่ มาปฏิบัติ เป็นหลักใจต่อไป 🙏🙏🙏 ครูบาอาจารย์ท่านละสังขารกันไปเรื่อยๆตามสัจธรรม ส่วนเรานั้นทำอะไรอยู่ หวลตระหนักตื่นรู้ตามรอยผู้รู้ให้ได้ ก่อนรอยทางรอยเท้ารอยธรรมจะไม่เหลือให้เราได้เห็นอีกเลย 🙏🙏🙏
  4d
  13    546
 • พี่บุญเหลือมาบอกฝันดีค่า😊
  5d
  19    839
 • ใกล้หมดเวลาร่วมบุญกับผ้าป่าครั้งปฐมกาลของภูผาธรรมแล้ว วันนี้นั่งพับใบฏีกาของแต่ละต้นสายบุญ ซึ่งแต่ละท่านที่เป็นต้นสาย ล้วนได้มาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นทีทุกท่าน มาภาวนา มาฝึก ก็ค่อยซึบซับ พอรู้ว่าจะมีผ้าป่าครั้งปฐมกาล ก็ขอรับอาสาเป็นต้นสายกัน พวกคุณป้าคุณแม่ทั้งหลาย เช่น ป้าจันทราที่มาทุกวันพระ มาปฏิบัติธรรม มาสวดมนต์ คนขาดีๆอย่างเราสู้ไม่ได้เลย เรยถามป้าว่า ตั้งมาปฏิบัติธรรมที่นี่รู้สึกอย่างไรบ้าง แกว่า มันสงบขึ้น ไม่ค่อยทุกข์ ทำการงานก็มีแต่พุทโธ ขุดดินก็พุทโธ วันนี้ป้าขอเป็นหนึ่งในเจ้าภาพ ขอร่วมเป็นหนึ่งในต้นบุญ ขอระบบซองนะ ป้าไม่เข้าใจระบบโอนเงินหรอก 🙏 เห็นแต่ความตั้งใจของป้าจริงๆ ปัจจัยทั้งหมดที่รวบรวมครั้งนี้ จะนำไปทำนุบำรุงสถานที่ ให้มีความสงบร่มเย็น เราอยากสร้างรั้ว เพื่อความปลอดภัยของนักภาวนา เพราะเราเคยพบคนติดยา เข้ามาตอนคนอยู่น้อยๆ รั้วจึงจำเป็นขึ้นมาเหมือนกัน ส่วนอื่นๆก็มีถนนลาดยาง เป็นถนนสายหลักด้านในภูผาธรรม ทุกวันนี้เป็นดินผสมกรวด โดนทางน้ำเซาะเป็นร่องหลายแห่ง การปรับสถานที่ให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปเพื่อ ส่งเสริมให้คนได้มาภาวนา ไม่ให้ลำบากจนเกินไป แต่ก็ไม่สบายจนเกินไป ขออนุโมทนากับต้นสายทุกท่าน และผู้ร่วมบุญทุกท่านค่ะ เพราะการปฏิบัติธรรม ภาวนา คือ หลักใจ ที่เดินตรงต่อคำสอนแห่งพระตถาคต ข้าพเจ้าก็ขอเป็นหนึ่งคนเล็กๆที่อยากเห็นคนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม จึงอาสามาบอกบุญค่ะ
  5d
  21    515
 • 🙏🙏🙏
  5d
  9    642
 • #Repost @topdaraneenute with @get_repost
  ・・・
  โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม จ.นครพนม
  เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 120 เตียง

  มีหมอศัลย์ ที่มีความสามารถในการผ่าตัดกระดูกและข้อ แต่ไม่มีเตียง แบบพลิกได้ มีแค่เตียงผ่าตัดธรรมดา

  โรงพยาบาลมีคนไข้เข้าคิวผ่าตัดล้นกระดานทุกวัน

  ผ่าตัดได้เฉพาะเคสธรรมดา

  ผ่าตัดใหญ่ต้องส่งไปที่ตัวจังหวัด

  เตียงผ่าตัดกระดูกและข้อ 1 เตียง ราคา 2.4 ล้านบาท
  (จากราคา 3.1 ล้าน ผู้แทนจำหน่ายลดราคาให้สำหรับการบริจาค)

  ของบจากรัฐ แต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้

  เราจึงร่วมแรงร่วมใจ จัดผ้าป่าระดมทุน

  จัดซื้อเตียง ให้ ร.พ.สมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ.นครพนม

  ตั้งใจส่งมอบ ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563

  สมทบทุน ได้ที่ บัญชี นายเดียว วรตั้งตระกูล
  SCB 403 520 6112

  โรงพยาบาล จะออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีให้กับผู้สมทบทุนทุกท่านครับ

  ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
  6d
  28    789
 • ฝึกใจไต่ระดับ🙏🙏🙏 กราบหลวงปู่จวนค่ะ
  6d
  13    887
 • ไปทำงานวัดกันต่อไป 😊
  6d
  39    1,396
 • 🙏🙏🙏
  1w
  9    423
 • จาก Dreamgirls สู่ ทูตงาน150 ปีชาตกาล ถวายองค์หลวงปู่มั่น ว่ากันว่า มิตรภาพที่ดี ไม่ใช่ต้องพบกันบ่อยๆ ใช้เวลาร่วมกันบ่อยๆ เพียงแต่หากมีใจไปในทิศทางเดียวกัน มันก็เป็นมิตรภาพที่ส่งเสริมให้กลายเป็นกัลยาณมิตรกันไปยาวๆ เฝ้ามองและดูแลกันอยู่ห่างๆ หากแต่ใกล้กันด้วยสัมผัสทางใจก็พอ รักน้องทั้งสองเสมอ 🤘🏻😘
  1w
  11    996
 • หน้าเนื้อ ใจเสือ หมายถึง... หน้าเต็มไปด้วยเนื้อชั้นเหนียง ใจเสือหมายถึง ..... นึกว่าใจตัวเองเป็นดั่งเสือ แท้จริงแล้ว ใจเป็นแมวลายเสือ แปลถูกป่าวหว่า 🙄😅
  1w
  22    1,074
 • ใครฟะ555555
  1w
  4    508
 • #Repost @mungkornwin with @get_repost
  ・・・
  : วัดปทุมวนาราม
  ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
  ตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระวิปัสสนาจารย์
  และพระสงฆ์วัดปทุมวนาราม จำนวน ๑๙ รูป
  พร้อมทั้งสดับพระธรรมเทศนา
  เนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  ในวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
  ณ วัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ...
  1w
  5    291
 • วันนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
  บทสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
  “ภูริทัตตมหาเถรบูชา”
  ในฉบับของ ปาน - ธนพร แวกประยูร
  ..
  บทประพันธ์โดย ผศ. ดร. ชัชพล ไชยพร
  เรียบเรียงดนตรีโดย โอ๋ เจษฎา สุขทรามร
  ...
  ได้ทุกช่องทาง ทั้งในระบบ iOS และ Android
  โดยรายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมด
  ร่วมสมทบทุนการจัดสร้างธรรมคีตา
  และกิจกรรมจิตอาสา โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย
  วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ….
  ขออนุโมทนาในมหากุศลมาพร้อมนี้
  #มั่นคงในธรรม
  #ปทุมมามหาสิกขาลัย
  #bualoyteamwork
  #ศิษย์มาวิตต์
  ...
  1w
  6    310
 • คอนเสิร์ต “โอมตาเร ตูตาเร ตูเร Celebration Concert” อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน 🌸 จองบัตรได้แล้ววันนี้ #บัตรมีจำนวนจำกัดเพียง 800 ที่นั่ง 📌บัตรราคา 2,100 บาท ต่อที่นั่ง (ร่วมบุญหล่อพระ 1 กิโลกรัม) 📌ติดต่อจองบัตรได้ทาง 🌸โทร.0908941730 และ 0984959556
  🌸 Id line : celebration2020 🌸 inbox เพจ FB เสถียรธรรมสถาน
  รายได้ในครั้งนี้สมทบการร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์ของเสถียรธรรมสถานเพื่อร่วมสร้างองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ 📌 ร่วมบุญได้ทาง
  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
  "มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน
  "🌿
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวัชรพล
  เลขที่บัญชี 796-2-02843-
  2🌾
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวัชรพล (รามอินทรา)
  เลขที่บัญชี 161-212346-
  0🍂
  ธนาคารธนชาต สาขาวัชรพล
  เลขที่บัญชี 082-6-08794-7 🌸 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FB : เสถียรธรรมสถาน และ https://www.sdsweb.org
  1w
  8    1,121
 • คณะทูตหลวงปู่มั่น 150ปี ชาตกาล 🙏😊
  1w
  3    482
 • " อีกจั๊กกี่ภพ...ต้องแหลกลงที่ตรงชาตินี้
  สิตายกลายเป็นธุลี บอกใจนี้บ่มีหวั่นไหว
  มั่นคงในธรรม มั่นคงในทางฮอดจนมื่อตาย
  เหมิดภพ บ่มีเวียนว่าย สู้โสตาย มั่นไปนิพพาน... "
  ....
  "สู้โสตาย" (To Give My Life)
  คือธรรมคีตาในวาระเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
  สะท้อนถึงฉากชีวิตและหัวใจอันเด็ดเดี่ยว
  ที่ปฏิบัติอย่างแลกเป็นแลกตาย
  เพื่อธรรมแห่งการหลุดพ้น
  ของพระมหาเถระผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
  ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
  จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
  แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
  ประจำวาระปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
  .....
  รับชม Teaser ธรรมคีตา "สู้โสตาย" ได้ที่
  https://youtu.be/ai4xvGdwXfc
  .....
  ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมของศิลปิน
  จิตอาสากลุ่มบัวลอย
  โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
  ได้ทุกช่องทาง
  Page: วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
  Page: Bualoyteamwork
  Instagram: @bualoyteamwork
  Line Official: @bualoyteamwork
  Subscribe ที่ Youtube Channel: Bua Loy
  ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่
  โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-126-6299 และ 080-536-6996
  ....
  #มั่นคงในธรรม
  #ปทุมมามหาสิกขาลัย
  #bualoyteamwork
  #ศิษย์มาวิตต์
  2w
  8    286
 • วันนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
  บทสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
  “ภูริทัตตมหาเถรบูชา” ในฉบับรวมศิลปิน
  ..
  บทประพันธ์โดย ผศ. ดร. ชัชพล ไชยพร
  เรียบเรียงดนตรีโดย โอ๋ เจษฎา สุขทรามร
  ได้รับเกียรติถ่ายทอดโดย ปาน ธนพร,
  ป๊อด ธนชัย, ลูกหว้า พิจิกา, โน้ต ศรันย์,
  ปราง กัญญ์ณรัณ, อาร์ม กรกันต์, ปุยฝ้าย ณัฏฐพัชร์,
  เบิ้ล ปทุมราช, เป๊กกี้ ศรีธัญญา, และเต๋า ภูศิลป์
  ..
  ได้ทุกช่องทาง ทั้งในระบบ iOS และ Android
  โดยรายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมด
  ร่วมสมทบทุนการจัดสร้างธรรมคีตา
  และกิจกรรมจิตอาสา โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย
  วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ….
  ขออนุโมทนาในมหากุศลมาพร้อมนี้
  #มั่นคงในธรรม
  #ปทุมมามหาสิกขาลัย
  #bualoyteamwork
  #ศิษย์มาวิตต์
  ...
  2w
  2    322
 • อย่ากลัวการตาย ให้กลัวการเกิดกำเนิดวนซ้ำ เมื่อใจตั้งไว้ที่ธรรม ความเพียรจะนำสู่ทางแห่งชัย🙏🙏🙏 #สู้โสตาย #บัวลอยทีมเวิร์ค
  2w
  10    565
 • นโม.... กราบองค์หลวงปู่มั่นค่ะ🙏🙏🙏
  2w
  6    545
 • ยามที่ร่างกายสำแดงสัจธรรม สำแดงกฏของความเสื่อม มันก็ทำหน้าที่ของมัน 🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณท่านปกรณ์วิน ที่เมตตาเดินทางไปรับสังฆทาน ทำให้ใจของยายได้จดจำบุญ ไม่ต้องเสื่อมไปตามร่างกาย พ่อแม่ใครแข็งแรงอยู่ดูแลให้ดีนะคะ
  2w
  75    3,793
 • : “มั่นคงในธรรม" คือธรรมคีตาบทหนึ่ง
  ในวาระเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
  สะท้อนถึงฉากชีวิตของเด็กหนุ่มชาวอุบลราชธานี
  นามว่า “มั่น แก่นแก้ว”
  ที่ได้บวชเรียนและตั้งใจศึกษา
  ปฏิบัติศึกษาตามพระธรรมวินัย
  ด้วยหัวใจ “มั่นคงในธรรม”
  จนกลายเป็นพระมหาเถระที่โลกยกย่อง
  ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
  และนี่คือฉากชีวิตช่วงหนึ่ง
  ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  ที่อนุชนคนรุ่นใหม่ จะได้ศึกษาและติดตาม
  ...
  ถ่ายทอดธรรมคีตาโดย ปาน ธนพร , เบิ้ล ปทุมราช , เต๋า ภูศิลป์
  กวีนิพนธ์โดย ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
  ประพันธ์กลอนลำโดย จิรภัทร เหล่า
  ทำนองโดย จิรายุส สุขเกษม
  เรียบเรียงโดย เจษฎา สุขทรามร
  ออกแบบฟอนท์โดย นุกูล คำเลิศ
  ...
  รับชมรับฟัง Teaser มั่นคงในธรรม ได้ที่ https://youtu.be/NfCKkpeSaQ0
  ...
  ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมของศิลปิน
  จิตอาสากลุ่มบัวลอย
  โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
  ได้ทุกช่องทาง
  Page : วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
  Page: Bualoyteamwork
  Instagram: @bualoyteamwork
  Line Official: @bualoyteamwork
  Subscribe ที่ Youtube Channel : Bua Loy
  ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่
  โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-126-6299
  และ 080-536-6996
  ...
  สดับตรับฟังพร้อมกัน เร็วๆ นี้
  2w
  6    412
 • ... ทางธรรมเอา “ใจ” เป็นใหญ่ ... “โลก”
  .. เขาเอาสุขทางกายเป็นใหญ่
  จิตใจจะทุกข์อย่างไรก็ช่างมัน แต่ .. “ธรรม”
  .. เอาสุขทางใจเป็นใหญ่
  เพราะถือว่า .. ใจเป็นส่วนสำคัญยิ่ง

  ร่างกายภายนอก
  ถือว่า .. เป็นส่วนต่ำ มีแต่คอย
  นำความทุกข์ เดือดร้อน
  และ .. ความเสื่อมความเลวมาให้ “ร่างกาย”
  .. เป็นเหมือนงูเห่า หรือ อสรพิษ
  ที่นำมาแต่ความเจ็บปวดเมื่อยเหน็บมาให้

  หรือมิฉะนั้น ..
  ก็เหมือน “เด็ก” เดี๋ยวก็อ้อน เดี๋ยวก็ดี
  กวนอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่หยุดหย่อน
  บางคราวก็ดี บางคราวก็ร้าย .. คนที่ทำแต่ ..
  “บุญ” แต่ไม่ได้ทำ “หลักของใจ” ไว้
  .. ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีที่ดิน แต่ไม่มีโฉนด .. จะซื้อจะขายเป็นเงินเป็นทองก็ได้ดอก
  แต่มันอาจจะถูกเขาฉ้อโกงได้
  เพราะ .. ไม่มีเสาหลักปักเขตไว้

  คนที่มี .. ศีล มีทาน แต่ .. ไม่มี “ภาวนา”
  (คือ หลักของใจ) .. ก็เท่ากับถือศาสนาเพียงครึ่งเดียว
  เหมือนคนที่อาบน้ำแค่บั้นเอว
  ไม่ได้รดลงมาแต่ศีรษะ ..
  .. ก็ย่อมจะไม่ได้รับความเย็นทั่วตัว
  เพราะไม่เย็นถึงจิตถึงใจ .. ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
  2w
  9    490