IG ปาน - ธนพร แวกประยูร | 🙏🙏🙏 กราบพระอาจารย์สุชาตค่ะ ใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหา" กิเลสมันไม่ได้ตายจากการฟังเทศน์ฟังธรรม หรือจากการอ่านหนังสือ เพราะพอเราฟังปั๊บเดี๋ยวเราก็ลืมแล้ว ฟังตอนนี้เข้าใจ เดี๋ยวพอไปเห็นขนมนมเนยก็ลืมแล้ว กิเลสมันก็เข้ามาดึงใจไปหาสิ่งต่างๆ ต้องปฏิบัติต้องฝืนต้องหยุดมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วก็กิเลสมันตายมันเป็นสุขอย่างไรอย่างตอนนี้ฟังอย่างเดียวมันไม่รู้เพราะกิเลสมันไม่ได้ออกมาเพ่นพ่านมันไม่มาแสดงตัวเราจึงไม่เห็นโทษของมัน ขอให้เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามขั้นตอน ท่านสอนให้ทำทานก่อนให้รักษาศีล รักษาศีลห้าไปก่อน รักษาศีลห้าได้แล้วก็ขยับไปรักษาศีลแปด รักษาศีลแปดได้แล้วก็ไปอยู่วัด ไปอยู่ที่สงบ ไปเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วก็สามารถจะใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆ ได้ มันเป็นขั้นเป็นตอน ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้ว เวลาเราทำไม่ถูก ท่านก็จะได้บอกเรา สอนเรา เตือนเรา ห้ามเรา ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จะถูกกิเลสหลอกให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูก แทนที่จะทำลายกิเลสกลับมาทำลายธรรม คือการปฏิบัติที่ถูกต้อง กิเลสมันก็จะหลอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งใช้ปัญญาได้เลย ปัญญาสำคัญมากกว่าสมาธิ แต่คนไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกต้องคนปฏิบัติถึงจะรู้ว่า สมาธิสำคัญมากกว่าปัญญาอย่างไร ก็เหมือนกับเราจะไปฆ่าวัวฆ่าควายในคอก ต้องวิ่งไล่ฆ่ามัน กับการจับมันมามัดไว้ก่อน อันไหนมันจะง่ายกว่ากัน จับมันมามัดไว้ก่อน มัดมือมัดเท้ามันไว้ แล้วเอามีดมาฆ่ามัน มันง่ายกว่า ถ้าไม่มัดมือมัดเท้ามันก็วิ่งหนีสิ พอเราจะไปฆ่ามัน มันก็วิ่งหนี วิ่งไล่ไม่ทัน มันเร็วกว่าเรา พวกที่ใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมาธินี่ เป็นคนที่ถ้ารู้ก็รู้ด้วยการคิด ไม่ใช่รู้ด้วยความจริง คิดว่าบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วบรรลุถึงขั้นนี้แล้ว ก็คิดไปเองกิเลสยังไม่ได้ตายแม่สักตัวเดียว กิเลสมันกลับมีเพิ่มมากขึ้น ก็คือกิเลสความเห็นผิดความหลงเพิ่มมากขึ้นความหลงว่าตัวเองบรรลุแล้ว แล้วทีนี้ก็ไม่ปฏิบัติแล้ว ไม่ฆ่ากิเลสก็เอาไปรับใช้กิเลส กิเลสก็หลอกให้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์ล่ะ ไปสั่งไปสอนคนอื่น ก็จะได้หารายได้เอามารับใช้กิเลส มีรายได้ก็เอาไปรับใช้กิเลสตามที่กิเลสต้องการ กิเลสมันก็ให้ไปเที่ยว ไปหารูป เสียง กลิ่น รส. สนทนาธรรมบนเขา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี ณ จุลศาลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน

🙏🙏🙏 กราบพระอาจารย์สุชาตค่ะ ใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหา"

กิเลสมันไม่ได้ตายจากการฟังเทศน์ฟังธรรม หรือจากการอ่านหนังสือ เพราะพอเราฟังปั๊บเดี๋ยวเราก็ลืมแล้ว ฟังตอนนี้เข้าใจ เดี๋ยวพอไปเห็นขนมนมเนยก็ลืมแล้ว กิเลสมันก็เข้ามาดึงใจไปหาสิ่งต่างๆ ต้องปฏิบัติต้องฝืนต้องหยุดมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วก็กิเลสมันตายมันเป็นสุขอย่างไรอย่างตอนนี้ฟังอย่างเดียวมันไม่รู้เพราะกิเลสมันไม่ได้ออกมาเพ่นพ่านมันไม่มาแสดงตัวเราจึงไม่เห็นโทษของมัน

ขอให้เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามขั้นตอน ท่านสอนให้ทำทานก่อนให้รักษาศีล รักษาศีลห้าไปก่อน รักษาศีลห้าได้แล้วก็ขยับไปรักษาศีลแปด รักษาศีลแปดได้แล้วก็ไปอยู่วัด ไปอยู่ที่สงบ ไปเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วก็สามารถจะใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆ ได้ มันเป็นขั้นเป็นตอน ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้ว เวลาเราทำไม่ถูก ท่านก็จะได้บอกเรา สอนเรา เตือนเรา ห้ามเรา ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จะถูกกิเลสหลอกให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูก แทนที่จะทำลายกิเลสกลับมาทำลายธรรม คือการปฏิบัติที่ถูกต้อง กิเลสมันก็จะหลอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งใช้ปัญญาได้เลย ปัญญาสำคัญมากกว่าสมาธิ แต่คนไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกต้องคนปฏิบัติถึงจะรู้ว่า สมาธิสำคัญมากกว่าปัญญาอย่างไร ก็เหมือนกับเราจะไปฆ่าวัวฆ่าควายในคอก ต้องวิ่งไล่ฆ่ามัน กับการจับมันมามัดไว้ก่อน อันไหนมันจะง่ายกว่ากัน จับมันมามัดไว้ก่อน มัดมือมัดเท้ามันไว้ แล้วเอามีดมาฆ่ามัน มันง่ายกว่า ถ้าไม่มัดมือมัดเท้ามันก็วิ่งหนีสิ พอเราจะไปฆ่ามัน มันก็วิ่งหนี วิ่งไล่ไม่ทัน มันเร็วกว่าเรา

พวกที่ใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมาธินี่ เป็นคนที่ถ้ารู้ก็รู้ด้วยการคิด ไม่ใช่รู้ด้วยความจริง คิดว่าบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วบรรลุถึงขั้นนี้แล้ว ก็คิดไปเองกิเลสยังไม่ได้ตายแม่สักตัวเดียว กิเลสมันกลับมีเพิ่มมากขึ้น ก็คือกิเลสความเห็นผิดความหลงเพิ่มมากขึ้นความหลงว่าตัวเองบรรลุแล้ว แล้วทีนี้ก็ไม่ปฏิบัติแล้ว ไม่ฆ่ากิเลสก็เอาไปรับใช้กิเลส กิเลสก็หลอกให้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์ล่ะ ไปสั่งไปสอนคนอื่น ก็จะได้หารายได้เอามารับใช้กิเลส มีรายได้ก็เอาไปรับใช้กิเลสตามที่กิเลสต้องการ กิเลสมันก็ให้ไปเที่ยว ไปหารูป เสียง กลิ่น รส.
สนทนาธรรมบนเขา
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี
ณ จุลศาลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน

โพสต์เมื่อ
12 ก.ค. 62 - 08:04:52
ถูกใจ
788 คน
ความคิดเห็น
15 ข้อความ
คะแนน
10.20
@apple_rujira 🙏🙏🙏 สาธุค่ะ
@joe_nepnaw สาธุ ธรรมค่ะ
@joycup 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
@yuri_yoori 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
@sirithorn_om 🙏🏻🙏🏻สาธุค่ะ
@tu_radsarin 🙏
@teechaoka 🙏🙏🙏
@vishitasaendej 🙏🙏🙏
@4_mom 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
@chotika_aor 🙏🙏🙏
@achuchit 😍
@aon9988 สาธุๆๆคะ 🙏🙏🙏
@eugene_stupin สาธุๆๆ​ครับ​
@pookpui.doipui 🙏🙏🙏
@kulapachr_bee 🙏🏻🙏🏻🙏🏻