IG จ๋า - ยศสินี ณ นคร | จะลงคลิปนี้ก็เกรงใจ แต่เห็นคุณแม่ลงแล้ว ทางป้าก็ขอนำเหนอกล้องอีกมุมก็แล้วกัน นี่ก็คือการส่งต่อมนัสจังจากรุ่นสู่รุ่น มันชื่นไปหมดค่ะคุณ #ญาติมิตร

จะลงคลิปนี้ก็เกรงใจ แต่เห็นคุณแม่ลงแล้ว ทางป้าก็ขอนำเหนอกล้องอีกมุมก็แล้วกัน นี่ก็คือการส่งต่อมนัสจังจากรุ่นสู่รุ่น มันชื่นไปหมดค่ะคุณ #ญาติมิตร

โพสต์เมื่อ
14 ม.ค. 63 - 21:54:07
ถูกใจ
13,891 คน
ความคิดเห็น
26 ข้อความ
คะแนน
3.23