IG อ้น - สราวุธ มาตรทอง | บางคน... ใช้ทั้งชีวิต เพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น บางคน... ใช้ไม่กี่คำ ดูแคลนความดีงามของผู้อื่น โดยไม่เคยทำประโยชน์ (อันดีงาม) ให้ใครเลย #ผมรักดอยคำ ไม่ใช่แค่เพราะมีของอร่อยมากมาย ...แต่ที่นี่มีหัวใจและหยาดเหงื่อแรงกายของพ่อ ...พ่อของแผ่นดิน พ่อของเรา 🙏🏻 🇹🇭 ความกตัญูญูที่พร้อมด้วยศีลและธรรมต่อผู้มีพระคุณนั้น เป็นคุณธรรมของคนดี #สาธุ

บางคน... ใช้ทั้งชีวิต เพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น

บางคน... ใช้ไม่กี่คำ ดูแคลนความดีงามของผู้อื่น โดยไม่เคยทำประโยชน์ (อันดีงาม) ให้ใครเลย

#ผมรักดอยคำ ไม่ใช่แค่เพราะมีของอร่อยมากมาย ...แต่ที่นี่มีหัวใจและหยาดเหงื่อแรงกายของพ่อ ...พ่อของแผ่นดิน พ่อของเรา 🙏🏻

🇹🇭 ความกตัญูญูที่พร้อมด้วยศีลและธรรมต่อผู้มีพระคุณนั้น
เป็นคุณธรรมของคนดี #สาธุ

โพสต์เมื่อ
13 ม.ค. 64 - 22:02:49
ถูกใจ
443 คน
ความคิดเห็น
33 ข้อความ
คะแนน
20.97